Gündem

Piyasadan haberler

ARASE, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları madde 5.6.f uyarınca Doğu Aras Enerji payları 8/12/2021 tarihinden itibaren BIST Katılım Tüm endeksi kapsamına dahil edilecek olup, endeksin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 67.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %15 olarak dikkate alınacaktır.

ASELS, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam 700.000.000,- TL ve 85.000.000,- ABD Doları bedel ile bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2026 yılları arasında gerçekleşecektir.

AVHOL, Şirketi 07.12.2021 tarih ve 2021/24 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL’den 120.000.000 TL’ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 – 2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,Esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BASGZ, Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak üzere Mali İşler Direktörlüğüne bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurularak, Bölüm Yöneticiliğine Seçil HIZLI atanmıştır.

CCOLA, Şirket, önümüzdeki dönemdeki genel kurumsal ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla çeşitli uzun vadeli borçlanma araçlarının ihracı konusunu değerlendirmektedir. Bu kapsamda, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu, 07 Aralık 2021 tarihinde alınan karar ile 750.000.000 Amerikan Doları (YediYüzElli Milyon Amerikan Doları) ve/veya söz konusu tutarın ihraç tarihindeki Euro ve/veya Türk Lirası para cinsinden muadili olan tutara kadar, Amerikan Doları, Euro ve/ veya TL cinsinden, 5 yıldan uzun olmak üzere farklı vadelerde ve ihraç tutarı, maliyeti, vadesi, zamanlaması, satış yeri gibi ihraç esas ve koşulları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvillerin (“Tahvil”) ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvuruda bulunulması ve SPK’nın ihraç onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde yurt dışında, halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin, ihraç edilmesi ve satılması için şirket yönetimini yetkilendirmiştir. Ayrıca, yurt dışında yapılması planlanan tahvil ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, N 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili sermaye piyasası araçlarının ihracı ve satışı için onay alınması hakkında müracaat işlemi 07.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 COSMO, Şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında ,Şirket , Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa eden Sn.Sıtkı Murat AŞIK’ın istifasının kabulüne, yerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet AKÇAY’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına, Sn.Sıtkı Murat AŞIK’ tan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurula kadar Sn. Murat VAY’ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

DDGYO, 07.09.2021 tarihli KAP açıklaması ile, Şirket portföyünde yer alan Doğuş Center Etiler gayrimenkulünün (47 adet Bağımsız Bölüm) Getir firmasına satışına ilişkin görüşmelere başlandığı açıklanmıştı. İlgili süreç devam etmekte olup gelişmeler oldukça yatırımcıların bilgisine sunulacağı Şirket tarafından belirtilmiştir.

DOGUB, Şirketin Halka Arz edilecek olan 44.187,875 TL nominal değerli payların 08/12/2021-09/12/2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

 DYOBY, Şirket tarafından yapılan 21/04/2021 tarihli özel durum açıklaması ile duyurduğu, Rekabet Kurumu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Şirkete idari para cezası uygulanmasını içeren kararın gerekçesi 06/12/2021 tarihinde tebellüğ edilmiştir. 60 günlük süre içinde erken ödeme indiriminden yararlanarak, idari para cezası tutarının dörtte üçü peşin ödenecek olup yasal haklarını süresi içerisinde kullanılacaktır.

ETILR, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak,Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak, 07.12.2021 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olan Ayşe Ata’nın atanmasına, Yatırımcı İlişkileri Görevlisi olarak Neslihan Özdemir’in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

EREGL, Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaletinde bulunan Corus International Trading Ltd. Şirketi -yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd.- ile Şirket arasında 2008 yılında bir sözleşme akdedilmiştir. Şirket bu sözleşmeden doğan tüm edimlerini 2009 yılının Ocak ve Şubat aylarında ifa etmiştir. Corus International Trading Ltd. Şirketi, Şirketten temin ettiği ürünleri üçüncü kişilere satmış; ancak daha sonra, bunlar tarafından kendisine bir takım tazminat talepleri yöneltildiğini, bu taleplerin bir kısmının Erdemir tarafından karşılanması gerektiğini ileri sürmüştür. Taraflar, konu hakkında, tam bir mutabakata varamamış ve müteakiben Corus International Trading Ltd. Şirketi ABD’nin Illinois Eyaleti Bölge Mahkemesi’nde Şirkete karşı ferileriyle birlikte 4.800.000,00 USD tutarlı bir tazminat davası açmıştır. Bu davaya ilişkin KAP açıklaması Şirket tarafından 17.08.2010 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu davanın, mahkemesince yetki yönünden reddedilmesinin ardından; bu kez Tata Steel International (North America) Ltd. Şirketi tarafından Texas Eyaleti Bölge Mahkemesi’nde yeniden dava açılmıştır. Bu duruma ilişkin KAP açıklaması Şirketin 24.08.2011 tarihinde; ilgili davanın mahkemesince yine yetki yönünden reddedilmiş olduğu ise; 16.07.2012 tarihinde KAP açıklamaları ile kamuoyuna bildirilmiştir. Corus International Trading Ltd. Şirketi -yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd. tarafından yine aynı iddialar ve taleplerle Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Şirkete karşı ferileriyle birlikte 8.668.800 TL (4.800.000,00 USD) tutarlı bir tazminat davası açılmış olduğu bilgisi 31.10.2012 tarihinde Şirkete yapılan tebligat ile öğrenilmiştir. Yapılan yargılama sonucunda, Mahkeme yetkisizlik nedeniyle davanın usulden reddine karar vererek, dosyayı Karadeniz Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne göndermiştir. Devam etmekte olan davanın 28 Kasım 2017 tarihinde yapılan duruşmasında, Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Şirket aleyhine davanın kısmen kabulüne karar vermiş olup; Şirket tarafından söz konusu karara karşı istinaf yoluna başvurulmuştur. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin kararı ile Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı ortadan kaldırılmış olup dosya, kararın gerekçeli olarak yazıldıktan sonra Bölge Adliye Mahkemesi’ne yeniden gönderilmek üzere Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 7 Aralık 2021 tarihli duruşmada yargılamanın 08 Şubat 2022 tarihine bırakılmasına karar verimiştir.

EUHOL, Ege Sigorta Görüşmelerinin sonlanması hakkında bildirim yapmıştır ve Güvence Hesabı’ndan 07.12.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilen yazı ile görüşmelerin sona erdirildiği bilgisini öğrenmiş bulunmakta olduğunu kamuoyuna duyurmuştur.

GSRAY, Şirketin İcra Kurulu Başkanı/ CEO Görevine Sayın Hande Ocak Başev atanmıştır. Sayın Hande Ocak Başev aynı zamanda Şirketin hakim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarında da aynı göreve getirilmiştir.

GWIND, Yönetim Kurulunun 07.12.2021 bugün tarihli toplantısında; Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 10.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla teşkil edilen Şirketin İcra Kurulu’na Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Sayın Zeki Onur Aytekin’in atanmasına karar vermiştir.

 IZMDC, Üyesi bulunduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’ndan (MESS) 07.12.2021 tarihi itibarıyla Şirkete ulaşan yazıya göre; Türk Metal Sendikası ile 12.10.2021 tarihinde başlayan grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin 60 günlük yasal süresi kapsamında, Türk Metal Sendikası ile beşinci ve son görüşme bugün gerçekleşmiş olup anlaşma sağlanamadığından aynı tarih itibarıyla “Uyuşmazlık Tutanağı” imzalanarak arabuluculuk sürecine girilmiştir. İlgili sendikalar arasında görüşmelere devam edilmektedir.

KERVT, Şirketin Genel Müdürü Sn. Şükrü Çin, Yönetim Kurulumuz tarafından Murahhas Müdür olarak atanmıştır.

KFEIN, Şirket 07.12.2021 tarih ve 2021-22 sayılı yönetim kurulu toplantısında, Kırgızistan Bişkek merkezli, telekomünikasyon sektöründe yazılım ürün ve hizmet sağlayıcısı olan “MEIR International KG” ye yatırım yapılarak şirket ortağı olunmasına ilişkin görüşmelere başlanmasına ve bu görüşmelere ilişkin olarak Şirketin Genel Müdürü Sn. Ali Cem Kalyoncu ‘nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

KOZAL,Şirket, Çanakkale ili Merkez ilçesi Serçiler ve Terziler köyleri civarında yapılması planlanan Karapınar Altın Gümüş Madeni Projesi hakkında verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı Çanakkale 1. İdare Mahkemesi’nde 2020/763 E. dosya numarası ile dava açıldığını, Şirket olarak davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında müdahil olunduğunu, ilgili Mahkemece ara karar olarak dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğini ve ilgili davada yargılamanın devam ettiğini gerek faaliyet raporlarında gerekse de bağımsız denetim raporlarında açıklamıştı. Gelinen aşamada; Çanakkale 1. İdare Mahkemesi tarafından söz konusu davada ÇED olumlu kararının iptaline karar verilmiş olup Şirketçe karara karşı temyiz yoluna başvurulacaktır. Bu durum Şirketin 2022 yılı üretim planını etkilemeyecek olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 MAGEN, Şirket Yönetim Kurulu’nun 07.12.2021 tarihinde yapılan toplantısından; Şirketin % 100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, 10.000.000.- TL sermayeli ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. ünvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Şirket Margün Enerji bünyesinde kurulması planlanan bilişim teknolojileri şirketi ile, enerji sektörü özelinde gerek ticari (B2B) gerekse de nihai kullanıcılar (B2C) için dijital çözümler geliştiren girişimlere stratejik yatırım yapma ve iştirak etme kararı alınmıştır. Bu bağlamda özellikle; enerjide dijitalleşme, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilirlik yönetimi odaklı, uçtan uca dijital çözümler ve yapay zeka tabanlı santral geliştirme ve yönetim sistemleri ile enerji depolama sistemlerinde kullanılan optimizasyon ve yönetim yazılımlarına odaklanılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca elektrikli şarj istasyonları ve e-mobilite alanında ülkemiz ve çevre pazarlarda yakın dönem faaliyetleri destekleyecek bütünsel yazılım ve diijital çözümlerin geliştirilmesine odaklanılacaktır. Enerji üretimi alanında mevcut santral kurulumu ve yönetim faaliyetlerimizde uzaktan ölçüm (SCADA, RMS), veri analitiği , talep tahmini ve planlama gibi stratejik karar süreçlerini destekleyecek bu yatırımlarımızın kapsamlı ARGE faaliyetleri ve ÜRGE altyapısı ile yürütülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda faaliyet gösterecek olan şirketi ENSOFT markasını kullanarak önümüzdeki dönemlerde hızla artması beklenen yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılacak yazılım ve dijital platformların iç kaynaklarıyla geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesiyle ülke ekonomisine ve enerji sektörüne mutlak değer katacağı Şirket tarafından belirtilmiştir.

MAVI, Şirket 2021 Yılı Yönetim Beklentilerini revize etmiştir. Konsolide Satış Büyümesi %80-85, Türkiye Perakende Mağaza Büyümesi 7 net yeni mağaza, 9 mağaza genişletme, FAVÖK Marjı %14,5-15,0 (UFRS16 hariç), FAVÖK Marjı %20,5-21,0(UFRS 16 dahil), Net Borç/FAVÖK Net Nakit Pozisyonu (UFRS16 hariç), Yatırım Harcamalarını ise Konsolide satışın %3.5’u olarak belirterek beklenti revizyonunu yayımlamıştır.

ORCAY, Şirketin Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşım Pay Oranı Değiştirilerek %46 olmuştur. Geçerlilik tarihi 08/12/2021 olarak, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından KAP’ta bildirilmiştir.

TACTR, Borsanın Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görmekte olan TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin ticaret unvanının OTTO HOLDİNG A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 08/12/2021 tarihinden itibaren OTTO HOLDING olarak değiştirilecektir.

 TETMT, Tetamat Gıda’nın çıkarılmış sermayesinin 1.000.000 TL’den 1.118.203,31 TL’ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 08.12.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 1.118.203,31, fiili dolaşımdaki pay oranı %44 olarak dikkate alınacaktır.

ULUUN, 06.10.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirttiği üzere; Söke Un A.Ş hakim ortağı olan ve Mediterra Capital Partners kontrolündeki Moms Kitchen International S.a.r.l ile şirketi arasında 30.11.2021 tarihine kadar satın alma konusunda münhasırlık içeren niyet mektubu (term sheet) imzalanmıştı. Mediterra Capital Partners’a niyet mektubu süresinin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılması yönünde yapmış olduğu başvuru kabul edilmiş ve olası satın alım işlemi için görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

YEOTK, Yönetim Kurulu’nun 07 Aralık 2021 tarihinde aldığı karara istinaden, Avrupa’da ve diğer yurt dışı coğrafyalarda iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve faaliyet alanlarında daha aktif şekilde yer almak için Hollanda’da %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu